من اینجا بس دلم تنگ است...

و هر سازی که میبینم بدآهنگ است...

بیا ره توشه برداریم...

قدم در راه بی برگشت بگذاریم...

ببینیم آسمان در هر کجا...

آیا همین رنگ است!!!

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
معمار واژه ها

درود آری اینجا هر سازی بد آهنگ است پس تو آهنگ متفاوت خودت باش زندگی با آهنگ و ساز دیگران کار قشنگی نیست عاشق آهنگ خودت باش...