هنوز...

7 سال پیش تو همین وبلاگ این پستو گذاشتم

الان دوباره تکرارش میکنم چون دلم گرفته...


دلم گرفته...

به اندازه ی تمام دردهایم

به قدر بهانه ی اشک هایم

به وسعت همه ی غم هایم...

دلم گرفته...

باندازه ی هرچه نگفتم

به قدر هر چه ندیدم و نرسیدم...

به وسعت همه ی سال هایم

دلم خیلی گرفته...

به وسعت تمام آسمان

دلم گرفته..

/ 0 نظر / 20 بازدید