سرانجام...

 

روزهای             خوب               خواهند            آمد

شاید امروز نه...

امــــــــــــــــــــا

سرانجام همه چیز درست خواهد شد...

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید