نیاز...

 

دلی که اندوه دارد نیاز به شانه دارد نه نصیحت ..

کاش می فهمیدن !!!

/ 1 نظر / 18 بازدید
مجتبی

فکر کنم بالاخره یکی فهمید این جمله دلت رو