دل گرمی...

 

این روزها دل گرمی میخوام...


و گرنه، چیزی که زیاد هست
... سرگرمی...

/ 2 نظر / 21 بازدید
کیوان

این جمله را بارها شنیده ام... به راستی که پاره ای از جمله ها در وسعت عمیقشان دریایی از کلمات را در دل نهفته دارند... آرام... سربلند و سبکبال باشید

حسن

جمله درخور توجهی هست